X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فیروزکوه

اشعار احمدیزدانی

سه‌شنبه 21 فروردین 1397 ساعت 01:14

گل آمد به شاخسار وجود

ﺷﺪ ﺁﺏ ﺑﺮﻑ ﻭ ﮔﻞ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺴﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ

ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩ

ﻣﺮﻭ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻭ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﺩﻩ ﯼ ﻧﺎﺏ

ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﯾﺰﺵ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﺑﻨﻮﺵ ﻣﯽ ﻭ ﺩﻭﺯﺍﻧﻮ ﺍﺩﺏ ﺑﮑﻦ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ

ﺑﺒﻮﺱ ﺳﺎﻗﯽ ﻭ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﻋﻮﺩ

ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﮔﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﻢ ﻃﺮﺏ ﺍﺳﺖ

ﻭﺟﻮﺩ ﮔﻞ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺭﺍ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﮔﻞ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ

ﺑﺒﺮ ﺗﻮ ﻟﺬّﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﻣﻌﺪﻭﺩ

# ﮐﻮﺗﻮﺍﻝ 

برچسب‌ها: گل، برف، ساقی، بهار
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 02:58

یادی از شهدای منا

ضمن تبریک عید سعید قربان ، یاد شهدای منا را گرامی میدارم


درک کردید حاجیان عرفات

      مشعر از عطرتان مصفّا شد

               عرش عالم برای بردنتان

                          ظاهراً در منا مهیّا شد


شد چهل سال فاصله از نو

              در منا اتّفاقِ بد افتاد

                   رازِ اعداد را نمیدانم

                  هست پیچیده حکمتِ استاد


آتش افتاد بار قبل آنجا

    سوختند عاشقان بسیاری

      باز تکرار شد پس از چل سال

                مرگ مهمان و رنگ بیعاری


ای خدا ، دردِ سینه بسیار است

         راضی هستیم بر مشیّت تو

         شاهدی خود وَ دیده ای با چشم

                        بیخبر ما همه زِ نیّت تو


می رود پشت سر زمان ، امّا

            اتّفاقات می رسد از راه

                 مطمئنّم که حکمتی دارد

                        هر وقوعِ حوادثِ ناگاه


شد منا سرزمین بحران ها

        کرد شیطان درونِ آن لانه

               رفتم و دیده ام به چشمانم

                      هست آنجا برای او خانه


چشمهای زیاد  در راهست

        سوختند از فراق بسیاری

        در طوافی که کرده اند در حج

                 مروه بودوصفای بیداری 


وصلت یار سخت و طاقت سوز

        از برایش هزینه بسیار است

                سوختن با هزار رنجِ دگر

                قیمتِ کوچکِ چنین کار است

 

پرکشیدید حاجیان ، تبریک

      روحتان را به کبریا بردید

            همه با حرف از خدا گفتیم

              وَ شما جلوه اش به جان دیدید

احمدیزدانی

یکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت 17:40

تاریخ ایران قبل از اسلام6

(قسمت ششم)

ساسانیان

ساسانیان خاندان شاهنشاهی ایرانی در طول تاریخ ایران هستند که در سالهای ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی حکومت می کردند. شاهنشاهان ساسانی که اصلیتشان از استان پارس بود بر بخش بزرگی از غرب قارهٔ آسیا چیرگی یافتند. پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد در عراق امروزی بود.

سلسله اشکانی به دست اردشیر اول ساسانی منقرض گردید. وی سلسله ساسانیان را بنا نهاد که تا ۶۵۲ میلادی در ایران ادامه یافت. دولت ساسانی حکومتی ملی و متکی به دین و تمدن ایرانی بود و قدرت بسیار زیادی کسب کرد. در این دوره نیز جنگ‌های ایران و روم ادامه یافت.

(ادامه دارد)

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
برچسب‌ها: تاریخ ایران، تاریخ
یکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت 17:33

تاریخ ایران قبل از اسلام5

(قسمت پنجم)

سلوکیان

پس از مرگ اسکندر (۳۲۳ ق. م) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان (۳۳۰ - ۲۵۰ ق.م.) در آمد.  آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ایران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقریباً هیچگاه آرامش وجود نداشت. پس از مدتی پارت‌ها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود کنند و چون اولین پادشاه اشکانیان اشک نام داشت نام این سلسله را اشکانیان گذاشتند.

(ادامه دارد)


یکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت 17:31

تاریخ ایران قبل از اسلام4

(قسمت چهارم)

 


هخامنشیان - ۵۵۰ تا ۳۳۰ ق‌م

هخامنش جدّ این خاندان، قبیله‌هاى پارس را تحت فرمان خود درآورد. پس از او چیش‌پش، پسرش در ناحیهٔ انشان (شرق شوشتر) به شاهى رسید. بعدها آنها پاسارگاد را مرکز خود قرار دادند. تا زمان کوروش سوّم (بزرگ)، شش پادشاه از این خاندان حکومت کردند.

(ادامه دارد)

 


یکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت 17:29

تاریخ ایران قبل از اسلام3

(قسمت سوّم)

در کتاب های تاریخ ایران زمان آمدن آریایى‌ ها به ایران را برخى ۲۰۰۰ سال ق‌م و بعضى قرن ۱۴ ق‌م تا قرن ۶ ق‌م نوشته اند. آریایى‌ ها هنگامی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا مردمان بومى را قلع و قمع کردند ولى سپس آنها را به‌کار گرفتند. آریائى‌ها پس از ورود به ایران به طوایف مختلف تقسیم شدند که مهم‌ترین آنها مادها و پارت‌ها و پارس‌ها هستند. نام ایران از اسم آریایى‌ ها گرفته شده و به‌ معنى سرزمین آریایى است.

(ادامه دارد)


یکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت 17:26

تاریخ ایران قبل از اسلام 2

(قسمت دوّم)

تاریخ ایران باستان


تاریخ ایران باستان را دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران دانسته اند.

مادها حدود ۷۰۸تا ۵۵۰ق‌م

مادها قومی ایرانی بودند از تبار آریایی که در بخش غربی فلات ایران ساکن شدند. سرزمین مادها دربرگیرنده بخش غربی فلات ایران بود. سرزمین آذربایجان در شمال غربی فلات ایران را با نام ماد کوچک و بقیهٔ ناحیه زاگرس را با نام ماد بزرگ می‌شناختند. پایتخت ماد هگمتانه است آنها توانستند در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد اولین دولت تاریخ ایران را تأسیس کنند. دولت ماد در ۵۵۰ پیش از میلاد به دست کوروش منقرض شد و سلطنت ایران به پارسی‌ها منتقل گشت.

(ادامه دارد)

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
یکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت 17:20

آشنائی با تاریخ ایران(قسمت اوّل قبل از اسلام)

هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود، باید به این نکته توجه داشت که  آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمین‌هایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بوده‌است زیسته‌اند. گاه تاریخ ایران را از ورود  آریایی‌ ها که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده‌است، به فلات ایران آغاز می‌کنند. ولی این به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود آریایی ها خالی از سکنه یا تمدن بوده‌است. پیش از ورود آریاییان به فلات ایران تمدنهای بسیار کهنی در این محل شکفته و پژمرده شده بودند و تعدادی نیز هنوز شکوفا بودند.

تاریخ ایران را اصولا به دو بخش کلی تاریخ ایران قبل از اسلام و تاریخ  ایران بعد از اسلام تقسیم می کنند که اینها خود نیز به بخش های کوچکتری تقسیم می شوند.

تاریخ ایران قبل از اسلام:

 خود به سه بخش تقسیم می شود:

-ایران قبل از آریایی ها

-مهاجرت آریایی ها به ایران

-ایران باستان

تاریخ ایران قبل از آریایی ها

پیش از آریائى‌ها اقوام گوناگونى در قسمت‌هاى مختلف فلات ایران مى‌زیسته‌ اند.در تاریخ ایران قبل از آریایی ها تمدن‌های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در کرمانشاه و لرستان) و تپورها در تبرستان (مازندران) در سرزمین ایران بودند.

بزرگ‌ترین تمدن تاریخ ایران دولت عیلام بوده است که سرزمین آنها در جنوب غربى ایران و کمابیش مطابق با خوزستان بوده است. پایتخت عیلام شهر شوش بوده که آثار مربوط به آنها در این شهر پیدا شده است. ظاهراً بخش‌هاى مختلف در عیلام حکومت‌هاى جداگانه و هر یک پادشاهان مربوط به خود را داشته‌اند.

این چهار منطقه اَوان، اَنشان، سیمش و شوش بوده‌اند. دولت عیلام غالباً با دولت‌هاى بیشتر تکامل یافتهٔ بین‌النهرین یعنى سومرى‌ها، اکدى‌ها، بابلى‌ها و آشورى‌ها در جنگ بوده است. این دولت در دوره‌اى از تاریخ ایران از بزرگ‌ترین نیروهاى این منطقه شد. از زمان پیدایش امپراتوران ایران (۵۵۰‌ق‌م) عیلام از ولایات خراجگزار ایران شد. شهر شوش در این زمان نیز شهر ثروتمند و با شکوهى بود. زبان عیلامى یکى از سه زبانى بوده است که متون سلطنتى ایران به آن زبان‌ها نگاشته مى‌شده است.

(ادامه دارد)

 

 نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز


 

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز

 

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز

 نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز

نتیجه تصویری برای تاریخ تمدن ایران از آغاز
پنج‌شنبه 3 فروردین 1396 ساعت 22:37

یاد

گفت ، نامم را ببر دیگر زِ یاد

گفتم  آری میبرم ،امّا زیاد

هرچه تکرارش کنم بسیار تر

میشود باران زِ تکرار ازدیاد

نام تو آرامش من ، بودنم

از همین رو مانده در خاطر به یاد

اسم و یاد تو مرا چون هستی است

میشوم از بردن نامِ تو شاد

شادمانی میدهد نامت به من

ایخدا دوری برای ما مباد

حفظ کن یارِ مرا با لطفِ خود

هر گزند از ساحتِ او دور باد 

احمد یزدانی   

https://t.me/ahmadyazdany

کوتوال


اشعار احمد یزدانی

پنجره ای رو به من

(کوتوال)

یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت 00:56

بودن و نبودن

برچسب‌ها: بودن و نبودن
1 2 3 4 5 ... 12 >>