X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فیروزکوه

اشعار احمدیزدانی

پنج‌شنبه 29 آبان 1393 ساعت 15:27

firouzkooh


بستـــه از دیوِ سفیــــد اسفنـــدیارانِ تو دست

اختــرانی بس شجاع از سینه ات   کرده ظهور

بــوده ای دروازه ی ری از زمـــانهــــای کهـــن

جـــان پنـــاه بودی برایِ مردُمـــــانِ ضــــدِّ زور

در تو وَشتین* خفته از دیمه* گوهرها در دلش

چشمِ بیــــدارِ زمیـــن بودی ، نگهبــــانِ عبـــور

در همــــه دوران نبــــودی تو تیـــــولِ این و آن

مستقلّ و سربلندی ،چارفصلـــت جـــورِ جـــور

زیستـگاهی بس تمــــاشائی زِ دورانِ  عَتیـــق

صبحگاهِ تنگــــه واشی*عصــــرِ زیبـــایِ لَـزور*

خفتـــه در آغـــوشِ تو آرام انســـانهـــــایِ پاک

حضــرت اسماعیلِِ* تو ،تابنده اختر ، پر سُــرور 

خاکِ پاکـش شیعیان را چون بقیعی دیگر اسـت

می درخشــد ، در رکابش رود میرقصـد به شور

معـــرفت مــی بارد از آن آستـــان و آسمـــــان

زائــران در پـــای بوسنــــد از رهِ نـــزدیـک و دور

هســت رودافشـــانِ تو بیت الــمقــدّس ، نازنین

گــرچه ماند اکنون جدا ،می یابد او قطعـاً حضور

گفــت یزدانی بــه عـــالـــــم با تمــــــامِ بـاورش

بازمیگــــردد پرستـــــو ، نیسـت روزِ وصـــل دور .
احمدیزدانی
کوتوال
پانوشت
*وشتین=منطقه ای باستانی در فیروزکوه
*لزور=از روستاهای زیبای فیروزکوه ونمونه در کشور
اسفندیاران= از طوایف اصیل فیروزکوهی
شجاع= از طوایف اصیل و کنایه از جناب دکتر شجاع رئیس اسبق دانشگاه آزاداسلامی فیروزکوه و اکنونِ رودهن و از شخصیّتهای علمی مطرح در جهان
حضرت اسماعیل=برادر حضرت رضا(ع)و فرزندامام هفتم حضرت موسی ابن جعفر(ع) که مدفن پاکش در فیروزکوه محل زیارت شیعیان وعاشقان اهلِ بیت علیهم السّلام میباشد.
رودافشان= از روستاهای فیروزکوه که اخیراً به شهر دیگری واگذار شده است.
http://www.deemeh.blogfa.com
kootevall.blog.ir
kootevall.blogspot.com
kootevallekhandan.blogspot.com
balengah.blogspot.com


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.