X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فیروزکوه

اشعار احمدیزدانی

جمعه 15 خرداد 1394 ساعت 18:43

کشتی و طوفان و دریا

امتحـــــانِ سخـتِ دوران با غــــم و اندوه و حِـــرمان

 

کینـــه جــــوئی هــــا فــــراوان،روزگارِ نابســــامـان

 

وقــتِ اشغــــالِ وطـــن ،بد مستی بدخواه و دشمن

 

وقتِ پرپر گشتــن گلهـــای لالــه ،یاس و سوســـــن

 

انفجـــــارِ شیمیـــــائی ،میــــن و خمپــــاره دمــــادم

 

مضــطــــــرب ،تنــهـــــــا و بیــکــــس بودنِ اولاد آدم

 

قصـــرشیرین قصــــرِ تلخ وموشکِ صــدّام و تهـــران

 

در جنــــــــــوب و غـــرب آواره زن و مـــردِ مسلمـــان

 

تا به کـــرمــــانشــاه ودزفــول و قـــم و تبـــریزو بانه

 

زیرِ آتشبـــارو میـــگ و مــوشــک و رزمِ شبـــــــــانه


از عَــرَب تا غــرب و امــریکای شیطان وحشیـــــــانه


هـم قســـم در قتلــگاه شیعیــــان از هـــــر کــــرانه 


یک نظــامِ نو به دنیــــــا پا گـــــــــرفت و بارور شـــد


زاده شــد نظــــم نوین از عمـــقِ فقهــی مومنـــانه


رنج هــــا بود از شهیـــدان ،پایمــردی هــــــا از آنان


بارور شد ،میـــوه دادو مستقــــر شـــد عالمـــــــانه 


دودِ آتـــــش رفــت در چشمــــانِ کـــورِ بانیـــانـــش


کـــورکــردو سوخت شیــطان را به وضعی ظالمانه


مبتلا گردیدبرخشم وخــروشِِ ملّتش لرزان وترسان


هـــرکه بر طبــلِ بدی کــــوبیدو عـــزمش دشمنانه


شیعـــــــه برپا کــــــرد با اذنِ خــــدا در زیــرِ آتــش


قلعــــه ی ایران بنــــا چـــون کـــوه در خاورمیـــانه


مـــانده بر جا این ســـخن از رهبـــرو پیرِ شـــریعت


همــــرهـیِّ با ولایــت با بصیــــــــرت ، زیــرکــانــه


کشتی و طـــوفان و دریا ،ناخـــدا مــــردی پشوتن


تا به مقصـــد مــــانده تنهـــا یکقـــدم اندر میــــانه. 

 Ahmad yazdany

 احمدیزدانی
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.