فیروزکوه

اشعار احمدیزدانی

دوشنبه 31 فروردین 1394 ساعت 20:45

قلعه ای از کهکشان


قلعه ای روی زمین از کهکشان ،فیروزکوه


جاری و بخشنده ی بر مردمان، فیروزکـوه


مهــــرَبانیِ مُــــداوم ، پایمـــرد و استــــوارقلـــب تاریخ و بلنـــدِ آسمــان ،فیــــروزکوهنظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.