فیروزکوه

اشعار احمدیزدانی

شنبه 15 فروردین 1394 ساعت 16:38

ظریف


بنام خدا


این شعر در تاریخ آذز ماه سال 92 بعد از برگزاری یکی از


 نشستهای 5+1و


 ایران و  در فیروزکوه و لب چشمۀ تاریخی ملّا 


اسماعیل (جدّ پدری اینجانب)واقع در مزرعۀ خانوادگی خنداب 


و زیر بارش برف 


  سروده شده استعالَــــم زِ تو و ظِــــــرافَتَت حِیـــــران اســت


حِیــــرانی عالـــم زِ تو زیبــــاسـت ظــــریف


هستــی تو نمـــاینـــدۀ ایران، چـــون کـــــوه


هم صخره و هم چشمه،چه غوغاست ظریف


اِشتــون وَهمــــه دورو بَرَش وقــــــتِ نهــار


از دستِ تو خنـــدیده ،چه آن جاست؟ظریف


جمعنــــد  شیـــاطیــن همــه ، تو تنهـــــائی


کافیســـت خدا ، یقین همان جاست ظــریف


امّیـــدکه با دستِ پرو چهـــرۀ شــــادان آئی


چشـــمِ همـــه بر باندِ فــــرودگاست،ظـریف.

                                                          احمدیزدانی
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.